สพป.ตราด ร่วมประชุมโครงการสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และนายคราวุธ หงษ์วิเศษ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ โดยมี พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในการช่วยเหลือสมาชิก รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร