สพป.ตราด ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนคลองขวางเข้ารับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนคลองขวางเข้ารับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมี นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมการประเมิน ในการนี้ นางพักตร์วิไล ชำปฏิ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขวาง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนคลองขวาง