สพป.ตราด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามแนวทางการประเมินผลนานาชาติ (PISA)

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามแนวทางการประเมินผลนานาชาติ (PISA) พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด