สพป.ตราด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System : SCS) ในรูปแบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางกิจนา เมืองซอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางปรางค์สุมาลย์ พรหมทำ นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System : SCS) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด