สพป.ตราด ส่งมอบพุ่มผ้าป่าสามัคคี เนื่องด้วยโรงพยาบาลตราดขอความอนุเคราะห์สถานที่สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตราดวางพุ่มผ้าป่าสามัคคี

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ส่งมอบพุ่มผ้าป่าสามัคคี เนื่องด้วยโรงพยาบาลตราดขอความอนุเคราะห์สถานที่สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตราดวางพุ่มผ้าป่าสามัคคี เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีดังกล่าว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด