สพป.ตราด ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 8

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นางสาวศศิวิมล จุลศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายวุฒิวัฒน์ อินทสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสูง และคณะครู ร่วมรับฟังการประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 8 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการนำชุดพัฒนาสมรรถะความฉลาดรู้ไปใช้ในระดับชั้นเรียน โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิซ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนสูง