สพป.ตราด จัดการอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ครูมีทักษะในการป้องกัน การเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุร้ายหรือมีเหตุอันตรายอื่นๆที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ตลอดจนนำไปขยายผลและใช้เป็นแนวปฏิบัติในสถานศึกษาให้กับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดตราดประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมทรัพเจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด