สพป.ตราด ประชุมการตัดสินผลงานสื่อสร้างสรรค์ “วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบาย สู่การปฏิบัติ ปี 2567”

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมการตัดสินผลงานสื่อสร้างสรรค์ คลิปวิดีโอสั้น เสริมสร้างแรงบันดาลใจ สืบสาน ต่อยอด ความดีที่ยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบาย สู่การปฏิบัติ ปี 2567” ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด