สพป.ตราด เปิดการอบรมพัฒนาครูด้านการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.30 น ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูด้านการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่จะนำผลการคัดกรอง วิเคราะห์ วินิจฉัยผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนำไปออกแบบการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม พร้อมบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านคลองเจ้า อ.เกาะกูด จ.ตราด