สพป.ตราด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 21 ปี

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วม “กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 21 ปี” เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้วย ในวันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ที่เป็นพลังขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น