ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรื่อง รายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

Read more

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Read more

ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมการสอบตัดเลือก ภาค ก ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Read more

ประกาศ!!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ตราด

Read more