ประกาศ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

Read more

ประกาศ สพป.ตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดตราด สังกัด สพป.ตราด

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป. ตราด

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Read more

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี)

Read more

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ)

Read more

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรื่องรับสมัครสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดตราด

Read more