จดหมายข่าว ศูนย์เครือข่ายฯเขาสมิง1 ฉบับที่ 34/2564