จดหมายข่าว ศูนย์เครือข่ายฯถิ่นพลอยแดง ฉบับที่ 35/2564