จดหมายข่าว ศูนย์เครือข่ายฯถิ่นพลอยแดง ฉบับที่ 36/2564