นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา โดยประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ด้วย Google Hangouts Meet ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ตราด

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา โดยประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ด้วย Google Hangouts Meet เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. และการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด