นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมงาน “สานสัมพันธ์พี่สู่น้องบ้านเกษมสุข” ปี 2564 และมอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการสถานศึกษา วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อจัดหารายได้มาสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาสนามเด็กเล่นระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านเกษมสุข

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 18.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมงาน “สานสัมพันธ์พี่สู่น้องบ้านเกษมสุข” ปี 2564 และมอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการสถานศึกษา วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อจัดหารายได้มาสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาสนามเด็กเล่นระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านเกษมสุข