นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ “เปิดเรือนเยือนหนองเสม็ด ครั้งที่ 1” ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้คอนเซฟท (Concept) “คุณภาพชั้นนำ คุณธรรมโดดเด่น มุ่งเน้นอาชีพ แอคทีฟการเรียนรู้ ก้าวสู่นวัตกรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี นำวิถีพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรมไทย” ณ โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ “เปิดเรือนเยือนหนองเสม็ด ครั้งที่ 1” ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้คอนเซฟท (Concept) “คุณภาพชั้นนำ คุณธรรมโดดเด่น มุ่งเน้นอาชีพ แอคทีฟการเรียนรู้ ก้าวสู่นวัตกรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี นำวิถีพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรมไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน และเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) ที่ผ่านมา ตลอดปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)