นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 ที่เรียนดี ความประพฤติดี และทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเนินตาล

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 18.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเนินตาล เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับนักเรียนที่จะจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นในการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 ที่เรียนดี ความประพฤติดี และทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเนินตาล