นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ จำนวน 9 โรงเรียน อบรม advance จิตศึกษา.- Extra PBL และการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรม โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน 2564 และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ สพป.ตราด

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนบ้านคลองเจ้า โรงเรียนบ้านคลองพร้าว โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล โรงเรียนวัดสลักเพชร โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ฯ โรงเรียนบ้านปะเดา โรงเรียนบ้านหนองบอน และโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ จำนวน 150 คน อบรม advance จิตศึกษา.- Extra PBL และการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรม โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน 2564 และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด