นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด มอบหมายนางอินทิรา บุญวาที รองผอ.สพป.ตราดเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 14/2564 ณ ห้องประคามทะเล สพป.ตราด

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายนางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 14/2564 ณ ห้องประคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด