นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในสังกัด จำนวน 8 คน จึงได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและครูผู้สอนต่อไป ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ตราด

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในสังกัด จำนวน 8 คน ที่ทำคะแนนผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้ วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 6 คน ได้แก่ 1. ด.ญ.ปวรรัตน์ เสนะโกวร ร.ร.อนุบาลตราด 2.ด.ช.ธาม จู ร.ร.อนุบาลตราด 3 ด.ญ.พิชามญชุ์ สุขเกษม ร.ร.อนุบาลตราด 4.ด.ช.พอเพียง นิตรมร ร.ร.อนุบาลตราด 5.ด.ญ.ปาณิสรา วิสุทธิแพทย์ ร.ร.อนุบาลตราด 6.ด.ญ.ศิรินภา นรพิมพ์ ร.ร.บ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ 31) และวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.ด.ช.วีรภัทร เจริญสุข ร.ร.อนุบาลตราด 2.ด.ญ.พิมชนก อยู่ละออ ร.ร.อนุบาลตราด ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ นางชาลินี สงวนหงษ์ นางกานดา ครุปิติ ร.ร.อนุบาลตราด และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ นางชาลินี สงวนหงษ์ นางอมร บุญเทียม ร.ร.อนุบาลตราด และน.ส.ชัญญา กลิ่นกำเนิด ร.ร.บ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ 31) จึงได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทุนละ 1,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและครูผู้สอนต่อไป ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด