นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมทางไกล (Video Converence) ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ในการขับเคลื่อนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (Evaluation Team) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประชุมทางไกล (Video Converence) ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ในการขับเคลื่อนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (Evaluation Team) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด