นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2564 โดย นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน เพื่อดำเนินการบริหารงานการศึกษา ทั้งด้านบริหารงานบุคคล ด้านพัฒนาการศึกษา และด้านยุทธศาสตร์การศึกษา ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด