ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ จาก ว 17/2552 สู่ ว 10/2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ จาก ว 17/2552 สู่ ว 10/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดตราด