สพป.ตราด ประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้วยระบบการประชุมทางไกล Video Conference

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย โดยประชุมทางไกล Video Conference เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และมอบนโยบายลงสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องการบริหารด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการ