ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ประกาศผล11