สพป.ตราด ประชุมคณะทำงานวิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3/2564

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานวิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3/2564 ในการดำเนินงานวิจัยในประเด็น การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและทางบก เรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและทางบก ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด