สพป.ตราด ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2564

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2564 เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายลงสู่การปฏิบัติ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ต่อจากนั้นได้ประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ และมอบนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบ Google Meet