สพป.ตราด จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน) ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน) เพื่อให้โรงเรียนสามารถเบิกจ่ายเงินให้ถึงมือผู้ปกครองภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับโอนเงินจาก สพป.ตราด ได้ครบถ้วนทุกคน ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด