ผอ.สพป.ตราด มอบ รองผอ.สพป.ตราด จัดประชุม ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และมอบนโยบายลงสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องด้านการบริหารด้านการศึกษา

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และมอบนโยบายลงสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องด้านการบริหารด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด