ผอ.สพป.ตราด ร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Video Conference

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานจากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการนี้ นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และนางวาทินี พุกนุช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด