สพป.ตราด จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของสพป.ตราด

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด