สพป.ตราด จัดประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระบบ Online ครั้งที่ 1/2565 เพื่อซักซ้อมและชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นผลต่อนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระบบ Online ครั้งที่ 1/2565 เพื่อซักซ้อมและชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นผลต่อนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด