อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ “แนวทางการจัดทำข้อตกลงพัฒนางานสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวคิดการใช้พื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อน”

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ “แนวทางการจัดทำข้อตกลงพัฒนางานสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวคิดการใช้พื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อน” พร้อมชี้แจงและบรรยายพิเศษ การนำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (วPA) สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ สพฐ. ในการนี้ ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้กล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด