ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมตามห้องเรียน ในการนี้ ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนางอินทิรา บุญวาที นางมิญช์มนัส วรรณมหินทร์ สลางสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นายอรรถสิทธิ์ สุทธิวารี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) อ.เขาสมิง จ.ตราด