ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2565

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2565 โดยมี นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด