สพป.ตราด ร่วมกิจกรรมบ้านสะอาด เมืองตราดสวยสงาด

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม “บ้านสะอาด เมืองตราดสวยสงาด” ตามโครงการของจังหวัดตราด โดยทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด