ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 1

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวอุษา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 1 กล่าววัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีทักษะในการเล่นกีฬา ณ สถานกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง