สพป.ตราด เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายที่ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายธฤติ ประสานสวน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนางกรวรรณ ประดลชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายที่ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด