สพป.ตราด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอนและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี นางดวงมณี กสิพร้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา