สพป.ตราด ร่วมกิจกรรมบ้านสะอาด เมืองตราดสวยสงาด ตามโครงการของจังหวัดตราด

วันพุธที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมบ้านสะอาด เมืองตราดสวยสงาด ตามโครงการของจังหวัดตราด โดยทำกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ในพื้นที่ทำงาน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ดูสะอาดสวยงามและมีระเบียบมากยิ่งขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด