สพป.ตราด ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนางอินทิรา บุญวาที นางมิญช์มนัส วรรณมหินทร์ สลางสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นางสมใจ วัฒฐานะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด จัดขึ้นโดยสำนักงานเทศบาลเมืองตราด โดยมี นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี และนางบุญชุบ คงทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองตราด กล่าวรายงาน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การแสดงบนเวที ของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. การจัดซุ้มนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ มีการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และของรางวัลแจกอีกมากมาย