ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย นายวุฒิวัฒน์ อินทสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสูง และนายณัฎฐ์ วรรณบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรทอง ประเมินนายแก่นนคร พูนกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง ณ โรงเรียนบ้านโป่ง