ผอ.สพป.ตราด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโป่ง

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโป่ง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอนและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี นางสาวอุษา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโป่ง