ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ซื้อได้ ขายเป็น เน้นพอเพียงและตลาดนัดวิชาการ”

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ซื้อได้ ขายเป็น เน้นพอเพียงและตลาดนัดวิชาการ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานของนักเรียนในด้านวิชาการ จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และเน้นให้นักเรียนรู้จักการทำบัญชีซื้อขาย การคำนวณต้นทุนกำไร การตระหนักในการเลือกซื้อสินค้า การทำงานเป็นทีม ณ บริเวณถนนคอนกรีตของโรงเรียนและสนามหญ้าเทียมฝั่งประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลตราด