ผอ.สพป.ตราด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอนและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว