ผอ.สพป.ตราด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์)

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอนและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี นางสาวกิ่งแก้ว บริรักษ์ศุภกร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์)