ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลก เปิดการเรียนรู้ Active Learning”

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลก เปิดการเรียนรู้ Active Learning” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยร่วมกับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด