ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานและถ้วยพระราชทาน โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานและถ้วยพระราชทาน โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อ.เมือง จ.ตราด