เยี่ยมชม Site visit โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนวัดหนองเสม็ด โรงเรียนวัดไทรทอง โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา และ โรงเรียนวัดหนองคันทรง เยี่ยมชม Site visit โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่อไป ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด